Over Autopolis FAQ

Wat is een WA dekking?

Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht voor ieder tenaamgesteld voertuig. U bent verzekerd als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. Schade aan uw voertuig of letselschade bij de bestuurder van uw voertuig vallen niet onder de dekking.

Wat is een WA Beperkt Casco dekking?

Ook wel WA+ of WA Top genoemd. Deze verzekering omvat, naast de genoemde WA-dekking, onder andere dekking tegen schade als gevolg van brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk, storm- en of hagelschade en aanrijdingen met wild of loslopende dieren. Deze dekking is af te sluiten tot een leeftijd van 10 tot 15 jaar van de auto.

Schade door eigen schuld of niet-verhaalbare schades vallen niet onder deze dekking. Ook het verhalen van schade op een schuldige derde valt niet onder de dekking. Hiervoor kunt u een motorrijtuigenrechtsbijstand afsluiten.

Wat is WA Volledig Casco dekking?

Ook wel Casco of Allrisk genoemd. Naast alle schade die gedekt wordt door een WA Beperkt Cascodekking, verzekert u met deze verzekering ook schade aan uw voertuig, die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Ook schade door een onbekende dader valt onder de dekking, zoals parkeerschade en vandalismeschade.

Overzicht dekkingen

Wat houdt een Schadeverzekering voor inzittenden in?

  • De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt de schade die een inzittende in uw auto door een ongeval heeft geleden tot € 1.000.000,- voor de inzittenden tezamen. De verzekeraar kijkt er niet naar wie schuldig is aan het ongeval.
  • Het gaat om materiële schade, letselschade en gevolgschade. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan schade aan kleding en bagage (persoonlijk), medische kosten, inkomstenverlies door het letsel, een eventuele hulp in de huishouding etc.

  • De schuldige bestuurder krijgt geen uitkering van de autoverzekering in geval van letselschade, maar wel van de schadeverzekering voor inzittenden. Deze verzekering is dus vooral in het belang van de bestuurder.

Wat houdt een Ongevallen inzittenden verzekering in?

Deze verzekering keert een van te voren vastgesteld bedrag uit als een inzittende van uw auto door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeval en ook is er geen verband tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijke schade. Bij overlijden ontvangen de nabestaanden het vastgestelde bedrag bij overlijden. Bij blijvende invaliditeit ontvangt de inzittende een bepaald percentage van het verzekerde bedrag. Stel dat iemand na 2 jaar revalideren weer 100% hersteld is, dan volgt er bij deze dekking geen uitkering.

Wij adviseren u de veel uitgebreidere schadeverzekering voor inzittenden te kiezen en bieden deze dekking dan ook niet meer aan.

Wat houdt een Motorrijtuigenrechtsbijstand in?

  • Heeft u uw auto enkel WA of WA Beperkt Casco verzekerd? Dan bent u niet verzekerd voor het verhalen van schade door toedoen van derden. U moet zelf uw schade gaan verhalen op de tegenpartij. U kunt hiervoor deze dekking afsluiten.
  • Heeft u uw auto WA Volledig Casco verzekerd, dan valt het verhalen van schade aan de auto wel onder de dekking, verhalen van letselschade valt echter niet onder de WA Volledig Casco dekking.
  • Heeft u al een gezinsrechtsbijstandverzekering met Module Verkeer? Dan heeft u geen aparte rechtsbijstand nodig voor uw auto.

Wat houdt een No claim beschermer in?

De no claim beschermer is een dekking waarbij u éénmaal per jaar een schade kunt claimen zonder dat u daarvoor terugvalt in no-claimkorting. U valt overigens wel altijd terug in schadevrije jaren. Besluit u om over te stappen naar een andere verzekeraar? Dan krijgt u de werkelijke opgebouwde schadevrije jaren (inclusief de terugval) mee en niet de opgebouwde korting bij desbetreffende verzekeraar.

Deze dekking is bij de Oostendorp Autopolis niet af te sluiten.

Wat betekent nieuwwaardedekking?

Standaard is een nieuwe Nederlandse auto waar u eerste eigenaar van bent verzekerd tegen 3 jaar nieuwwaarde als u kiest voor een WA Volledig Casco dekking. Het eerste jaar geldt er een volledige nieuwwaardedekking en in het 2e en 3e jaar vindt er een afschrijving plaats.

U kunt de nieuwwaardedekking uitbreiden naar 3 jaar volledige nieuwwaardedekking. Deze dekking verzekerd u ervan, dat indien de auto total loss raakt of wordt gestolen, u binnen de gekozen periode (meestal 36 maanden) een nieuwe auto geleverd krijgt zonder bij te betalen. Ook prijsverhogingen van de auto zijn meeverzekerd.

Wat betekent aanschafwaardedekking?

Deze dekking is af te sluiten op een gekochte occasion die WA Volledig Casco verzekerd wordt. Bij total loss of diefstal van uw auto ontvangt u binnen 12 tot 36 maanden, afhankelijk van de gekozen periode, het totale aankoopbedrag terug, mits u bij één van de Oostendorp Auto vestigingen overgaat tot de aanschaf van een andere auto.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bepalen voor een groot deel de hoogte van de premie. Schadevrije jaren worden opgebouwd vanaf het moment dat u zelf een auto op uw naam verzekerd heeft. De schadevrije jaren worden opgebouwd op naam van de verzekeringnemer en zijn niet te delen met anderen. U bouwt per autoverzekering één set schadevrije jaren op. Wilt u een tweede auto verzekeren op basis van dezelfde bonus malus korting? Dat kan bij de Oostendorp Autopolis! Beide auto’s moeten dan wel bij ons verzekerd zijn/worden.

Heeft u geen auto meer op naam? Dan worden de schadevrije jaren bewaard in Roy Data, na één tot drie jaar zijn de schadevrije jaren verlopen en niet meer te gebruiken. Bij Oostendorp Autopolis zijn schadevrije jaren tot 3 jaar nog geldig en te gebruiken.

Hoe controleren wij uw schadevrije jaren?

Uw opgebouwde schadevrije jaren vindt u terug op uw polis en zijn na te vragen bij uw huidige verzekeraar. Als u bij ons een verzekering afsluit, gaan wij uit van de door u opgegeven schadevrije jaren. Wij kunnen deze op dat moment nog niet controleren.

Nadat uw vorige verzekering beëindigd is, worden uw opgebouwde schadevrije jaren in Roy Data gezet. Na een aantal weken kunnen wij uw schadevrije jaren in Roy Data terugzien. De schadevrije jaren die in Roy Data zijn gezet worden overgenomen op uw polis.

Zijn de schadevrije jaren anders dan opgegeven? Dan kan dit consequenties hebben voor uw premie.

Kan ik schadevrije jaren overdragen aan iemand

Schadevrije jaren zijn overdraagbaar aan uw partner als die op hetzelfde adres woont. Ook kunnen ouders de schadevrije jaren overdragen aan een kind, mits dit kind als bestuurder van een voertuig op de verzekeringspolis heeft gestaan. Alle andere vormen van overdracht van schadevrije jaren zijn helaas niet mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wie krijgt de schadevrije jaren na een scheiding?

Indien partners besluiten te scheiden en samen één auto hebben gehad, dan zijn de opgebouwde schadevrije jaren voor de verzekeringnemer, diegene die op de groene kaart staat en dus de auto verzekerd heeft. Omdat er per polis maar één set schadevrije jaren wordt opgebouwd, kunnen niet beide partners een auto verzekeren op basis van deze schadevrije jaren. Eén van beide partners heeft geen schadevrije jaren opgebouwd op eigen naam en zal helaas bij 0 schadevrije jaren moeten beginnen.

Welke terugval in schadevrije jaren vindt plaats bij schade?

Per verzekeringsjaar zonder schade bouwt u één schadevrije jaar op. Bij een schade valt u terug in schadevrije jaren. Vanaf 2016 is dit gelijk bij elke verzekeraar in Nederland:

          > 15 schadevrije jaren: terugval naar 10 schadevrije jaren

          < 15 schadevrije jaren: terugval van 5 schadevrije jaren

Heeft u méér dan één schade in een verzekeringsjaar, dan is uw terugval terug te vinden op de bonus malus tabel in de voorwaarden.

De hoogte van het schadebedrag maakt voor de terugval niets uit.

Terugval in schadevrije jaren vindt plaats als een schade, gedeeltelijk of in zijn geheel, niet verhaalbaar is op een schuldige partij, dus ook bij een parkeerschade met onbekende dader of vandalismeschade vindt er terugval plaats.

Kan ik een leaseverklaring met schadevrije jaren gebruiken?

Heeft u een leaseauto gehad? Dan kunt u uw leaseverklaring bij ons inleveren. Wij zullen dan bekijken of we deze kunnen gebruiken om extra korting op uw premie te kunnen geven. Wij rekenen de opgebouwde schadevrije jaren op dezelfde manier uit dan bij een particuliere verzekering. Per jaar zonder schade, komt er één jaar bij en voor iedere schade trekken we vijf jaar af. Is de verklaring te gebruiken voor extra korting, dan zullen wij deze indienen bij de verzekeraar. Leaseverklaringen van nog lopende leaseauto’s zijn helaas niet bruikbaar.  

Overigens ontvangt u alleen de korting die bij deze schadevrije jaren horen en niet de schadevrije jaren zelf. Deze kunt u namelijk alleen opbouwen als een auto op uw eigen naam verzekerd is.

Heeft u altijd privé gereden en daarna lease auto’s gehad? Dan kan het mogelijk zijn dat we alles bij elkaar optellen voor extra korting. Lever alle leaseverklaringen bij ons in. De laatste mag niet ouder zijn dan één jaar. Als alles aansluitend is (geen gat van een jaar of langer), kunnen we waarschijnlijk ook de privé opgebouwde schadevrije jaren weer in gebruik nemen.


De naam op de leaseverklaring(en) moeten overigens gelijk zijn aan de naam op onze polis (de verzekeringnemer). De schadevrije jaren op een leaseverklaring zijn niet overdraagbaar, ook niet aan uw partner.

 

Kan ik een werkgeversverklaring schadevrije jaren gebruiken?

Heeft u een bedrijfsauto gehad en heeft u een schadevrije jaren verklaring van uw werkgever ontvangen? Deze wordt mogelijk door de verzekeraar waar mij mee samenwerken geaccepteerd. Ter beoordeling ontvangen wij graag de verklaring. Wij laten u dan weten of en met hoeveel extra korting wij mogen rekenen.

Kan ik een buitenlandse schadevrije jaren verklaring gebruiken?

Heeft u in het buitenland schadevrije jaren opgebouwd? Dan kunt u deze door uw Nederlandse verzekeraar over laten nemen. Wij ontvangen dan graag de verklaring in het Nederlands of Engels waarop uw schadevrije jaren vermeld staan. De auto die u in Nederland gaat verzekeren dient aansluitend te zijn op de periode in het buitenland. Heeft u langer dan één jaar geen auto gehad, dan wordt de verklaring niet geaccepteerd. Wij dienen de verklaring in bij de verzekeraar. De verzekeraar laat ons weten of ze de verklaring accepteren en met hoeveel schadevrije jaren wij mogen rekenen.

De naam op de verklaring moet overigens gelijk zijn aan de naam op onze polis (de verzekeringnemer). De schadevrije jaren op een dergelijke verklaring zijn niet overdraagbaar, ook niet aan uw partner.


Per 01-01-2022 worden alleen buitenlandse verklaringen geaccepteerd uit landen waarvan bestuurders het rijbewijs direct kunnen omwisselen tegen een Nederlands rijbewijs. Een overzicht van landen waarvan wij verklaringen mogen accepteren vindt u op de RDW-website. Kijk bij ‘landen geschikt voor omwisseling’. Staat het juiste land erbij? Dan kunnen wij een verklaring indienen ter beoordeling.

 

Wat is het eigen risico van de Oostendorp Autopolis?

Op uw polis vindt u uw eigen risico bij schade terug. Tevens kunnen wij hiervan afwijken door een clausule op uw polis te zetten op pagina 2. Bij de meeste polissen geldt het volgende:

-          Blikschade: geen eigen risico

-          Ruitvervanging: € 75,- eigen risico

-          Ruitreparatie: geen eigen risico

In alle bovenstaande gevallen geldt, dat de auto via Oostendorp Auto gerepareerd dient te worden.

Wat is de opzegtermijn van de Oostendorp Autopolis?

Sluit u bij ons een verzekering af, dan heeft u een jaarcontract. Na het eerste jaar mag u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Wij ontvangen uw opzegging graag schriftelijk of per mail.

Regelt Oostendorp Autopolis de opzegging van een andere autoverzekering voor mij?

Heeft u uw auto via Oostendorp Autopolis verzekerd en wilt u dat wij uw huidige autoverzekering opzeggen? Dat kan! Wij ontvangen dan graag een ingevuld en ondertekend opzegformulier per post of per mail. Download opzegformulier.

Wat houdt de no claim no blame regeling?

De meeste autoverzekeringen die via Oostendorp Autopolis lopen zijn verzekerd bij ASR. ASR kent de no claim no blame regeling. Dat wil zeggen dat bij een parkeer- of vandalismeschade zonder dader geen terugval geldt in bonus malus korting. Maar let op! Terugval in schadevrije jaren vind wel altijd plaats als een schade niet verhaalbaar is.

Voorwaarde voor deze regeling is dat er een politierapport inzake deze schade wordt ingeleverd binnen 2 weken. De schadebehandelaar beoordeelt of de schade in aanmerking komt voor de no claim no blame regeling.

Wat kan het Waarborgfonds Motorverkeer voor mij betekenen?

Heeft uw auto schade en u weet niet wie de veroorzaker is geweest? Dan kunt u een claim indienen wij het Waarborgfonds Motorverkeer. Bent u WA Volledig Casco verzekerd of heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan loopt deze aanvraag via uw verzekeraar. Heeft u deze verzekering niet, dan kunt u dit zelf regelen via het Waarborgfonds Motorverkeer.

Houdt er wel rekening mee dat de volgende eisen gelden:

-          De schade moet veroorzaakt zijn door een ander motorvoertuig

-          U moet kunnen verklaren dat de auto vooraf geen schade had en tussentijds (dus voor ontdekking van de schade) niet gereden heeft

-          Twee getuigen (waaronder uzelf) moeten bovenstaande kunnen verklaren

-          U moet aangifte doen binnen twee weken bij de politie en het politierapport overhandigen

Documenten die ingeleverd moeten worden bij het Waarborgfonds Motorverkeer: schadeformulier, 2 getuigenverklaringen, politierapport en een formulier ‘verzoek om schadevergoeding’.

Bent u verzekerd via Oostendorp Autopolis? Dan willen wij u uiteraard graag hiermee assisteren.

Kijk voor meer info op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

Ben ik verzekerd als ik een buitenlands rijbewijs heb?

Bent u woonachtig in Nederland, maar heeft u een buitenlands rijbewijs? Controleer dan via de website van de RDW of u hiermee mag rijden in Nederland.

Kan ik een auto verzekeren in Nederland als ik in het buitenland woon?

Een auto is in Nederland alleen maar te verzekeren als het een Nederlandse auto met Nederlands kenteken betreft én als de verzekeringnemer ingeschreven staat in een Gemeente in Nederland. Woont u in het buitenland en/of heeft u een auto met buitenlands kenteken? Dan kunt u de auto niet bij een Nederlandse verzekeraar verzekeren.

Verhuist u naar het buitenland? Dan is per verhuisdatum uw auto niet meer verzekerd via een Nederlandse verzekeraar.

 

Kan ik een auto verzekeren met buitenlands kenteken of voor import?

Helaas kunnen wij alleen auto’s verzekeren die al in het bezit zijn van een Nederlands kenteken. Auto’s met een buitenlands kenteken kunnen wij niet verzekeren. Ook auto’s die nog geïmporteerd gaan worden in Nederland, kunnen wij niet verzekeren.

Als iemand anders mijn auto bestuurd, is hij/zij dan verzekerd?

Ja. Als eigenaar mag u natuurlijk zelf weten wie u de auto laat besturen. De dekking die u voor uw auto heeft afgesloten, geldt ook als iemand anders de auto bestuurd. 

Rijdt er structureel iemand anders in uw auto, dan moet u dit aan ons doorgeven. De premie kan hierdoor wél wijzigen.


Let op: als een andere bestuurder schade veroorzaakt met en/of aan uw auto, dan heeft dit gevolgen voor uw polis en uw no claim korting. De schade is niet te verhalen op de bestuurder, maar valt geheel onder uw verzekeringspolis.

 

Veel gezochte onderwerpen

Schade melden                                                Downloads

Veelgestelde vragen                                        Wijzigingen doorgeven

 

Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren